13.10.17

Arengukava on valla tegevuse aluseks, see kätkeb kogukonnasisest kokkulepet valla edasiste 

arendustegevuste kavandamisel. Eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgituste finantsplaan, mis on arengukava osa või arengukavaga seotud iseseisev dokument.

Käesolev arengukava on koostatud aastateks 2009-2020 ja määratleb Orissaare valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ja nende elluviimiseksvajalikud tegevused. 

Arengukava koostamise  õiguslik alus on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS).

Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15.oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

 

Orissaare valla hallatavate asutuste arengukavad on valla kodulehel vastava valdkonna lehel või asutuse kodulehel.

 

Orissaare valla arengukava aastateks 2015-2025

Orissaare valla arengukava aastateks 2015-2025 muutmine

Orissaare Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014-2017

Orissaare Lasteaia "Päikesekiir" arengukava aastateks 2013-2017

 

Orissaare Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017 - 2022

Orissaare Lasteaia "Päikesekiir" arengukava aastateks 2017/2018 - 2020

 

Toimetaja: ANNE SAAR