17.11.16

Sotsiaaltöö avalduste vormid

Kinnitatud Orissaare Vallavalitsuse 23.01.2014.a korraldusega nr 18

Avaldus sotsiaaltoetuste taotlemiseks (toidutoetus, hooldustoetus, ühekordne sotsiaaltoetus, toimetulekutoetus, erakorraline toetus) doc pdf
Avaldus sünnitoetuse taotlemiseks doc  pdf 
Avaldus ranitsatoetuse saamiseks doc  pdf 
Avaldus matusetoetuse taotlemiseks doc pdf

Avaldus koduteenuse taotlemiseks                                                                                       doc  pdf

Taotlus üldhooldusteenuse rahastamiseks                                                                         doc   pdf

Ülalpidamiskohustuslase kinnitus                                                                                         doc  pdf

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlemiseks                                                             doc   pdf

Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks                                                                                 doc   pdf

Avaldus puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks                                    doc   pdf

Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks                                                                doc       pdf

Lasteaed

Avaldus lasteaeda vastuvõtmiseks doc pdf

 

Avalik kord

Avaliku ürituse loa taotlus doc pdf

 

Planeerimistoimingud

Detailplaneeringu algatamise taotlus doc  

 

pdf    

 

Ehitustoimingud

   
Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu kohustuse puudumisel doc pdf  
Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul doc pdf
   

Maatoimingud

Avaldus katastriüksuse jagamiseks doc       pdf           
Teatis metsamaterjali ülestöötamisel välja- ning äraveoks   pdf

 

 

Toimetaja: ANNE SAAR