4.01.16

Toimetulekutoetus -  riiklik toetus vähekindlustatud üksikisikutele või perekondadele juhul kui eelmise kuu sissetulek peale eluaseme kulude maha arvamist on väiksem kui kehtvi riiklik toimetulekupiir

Toetuse määramisel arvestatakse sissetulekutest maha dokumentaalselt tõestatud  eluasemekulud volikogu poolt kinnitatud piirmäärade ulatuses.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega abielus või abielulistes  suhetes olevad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või   muud isikud ,keda seovad ühised sissetulekud või majapidamine.
Taotlusi võtab vastu iga kuu 20. kuupäevani sotsiaalnõunik.

Kaasa võtta sissetulekuid ja eluasemekulusid tõendavad dokumendid,
esmakordsel pöördumisel ka taotleja ja tema pereliikmete isikut ning eluruumide kasutamisõigust tõendavad dokumendid
Toimetaja: ANNE SAAR