« Tagasi

Saaremaa Tervisnõukogu kuulutab välja konkursi "Aasta tervisepanus"

"Aasta tervisepanus" tunnustuse eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust ühele või mitmele Saare maakonna elanikule või organisatsioonile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud maakondliku tervise edendamise valdkonna arendamisel.

"Aasta tervisepanus" nimetus koos Saare Maavalitsuse tänukirjaga antakse tunnustusena üksikisikule või organisatsioonile, kelle töö, tegevus ja  eeskuju tervise edendamise valdkonnas on silma paistnud erilise tulemuslikkusega ning mõjutanud oluliselt nimetatud valdkonna arengut Saare maakonnas jooksva aasta kohta tunnustamiseni.

Kandidaadi tegevus peab olema:

1.              kaasa aidanud Saare maakonna tervisedenduse arengule ja tervislike eluviiside positiivse maine kujundamisele,

2.              mõjutanud paikkonna elanike tervist või turvalisust väärtustava eluviisi kujundamist

3.              kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku elukeskkonda Saare maakonnas

4.              taganud tervist säästvate tegevuste järjepidevuse.

Tunnustuse „ Aasta tervisepanus " kandidaadi võib esitada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Kirjalik ja vormikohane ettepanek koos põhjendustega palume esitada hiljemalt 17.november 2017 Saare Maavalitsuse Saaremaa Tervisenõukogu (STN) nimele kinnises ümbrikus, millel on märgusõna "Aasta tervisepanus" aadressil: Saare Maavalitsus, Lossi 1 Kuressaare l.  93819 või digiallkirjastatult e-mailile: imbi.jae@saare.maavalitsus.ee

Ettepaneku vastav vorm on kättesaadav Saare Maavalitsusest ja maakonna portaalist <www.saare.maavalitsus.ee>  Tähtajaliselt mitte saabunud ettepanekuid ei arvestata.

Valituks osutub Saaremaa Tervisenõukogu ( STN ) poolt enim hääli saanud kandidaat. Otsuse langetamisel arvestab STN kandidaadi tegevuse vastavust preemia eesmärgile, tegevuse tulemuslikkust, idee originaalsust ja selle täideviimise taset ning tegevuse mõjukust kogu maakonna ulatuses.

Võitja tehakse teatavaks 24. november 2017 SPA Hotell Rüütlis.

Lisa: Taotlusvorm

Saare maakonna  „Aasta tervisepanus"

 

TAOTLUSVORM

 

Taotleja kontaktandmed

Nimi(eraisik,esitaja vm.)

 

Telefon

 

E-post

 

postiaadress

 

 

"Aasta tervisepanus" kandidaadi andmed

Ülevaade kogu teost/projektist (kuidas idee alguse sai, kes algatasid, kes juhtisid, mida endas sisaldas, kas saavutati seatud eesmärgid, milline oli järelkaja jne)

 

Kandidaadi või korraldaja kontakt telefon,

e-post,

postiaadress

 

 

 

Lisainformatsioon (täitmine vabatahtlik)

Kandidaadi või ürituse kohta lisamaterjalid ( fotod, kirjeldus vm.)

 

 

 

 

TAOTLEJA :

 

Nimi, ametikoht                                                                         allkiri                                kuupäev