10.01.17

2016 aastal rahastatud taotlused:

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus

Riis Margus

Mehama Nõmme kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1 969,02

Tiiu Mägi

Laose talutee ehitus

1 760,00

Rein Kalm

Arju Jaagu veesüsteemi rajamine

1 914,24

Rein Kalm

Arju Jaagu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1 982,62

Mariina Kaal

Ariste Palu kanalisatsioonisüsteemi ümberehitamine

2 240,00

Laine Kannik

Pulli küla Sääre veesüsteemi rajamine

1 824,00

Karla Pihelpuu

Saadu-Jüri kanalisatsiooni rajamine

1 522,12

 

Hajaasustuse programmi taotluste esitamise tähtaeg 10.06.2016

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste

veesüsteemide, 

kanalisatsioonisüsteemide,

juurdepääsuteede  (kuni avaliku kasutusega teeni)

autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi (kui puudub elektriliitumine).

 

Vajalikud vormid ja Täpsema info programmi kohta leiate 

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

 

Hindamiskomisjoni moodustavad

Vello Runthal

Margus Pikkor

Martin Käärid

Lilja Koppel

Ains Sepp-Teevet

 

Täpseminfo ja kontakt Martin Käärid martin.kaarid@orissaare.ee

Abi taotluste koostamisel alates 16.05 kuni 10.06

Toimetaja: ANNE SAAR
25.02.14

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Täpsema info programmi kohta leiate Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljelt.

 

Programmdokument

Toimetaja: MARGUS PIKKOR