6.11.15

Vt riigihangete registrit: https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html

 

Lumetõrjehange

Toimetaja: MARGUS PIKKOR
24.05.16

Hinnapäring Orissaare aleviku soojamajanduse arengukava koostamiseks

20. mai 2016

Lähteülesanne ja tehniline kirjeldus pakkujale                                           

Soovime Teie hinnapakkumust Orissaare aleviku soojusmajanduse arengukava koostamiseks aastateks 2016-2026.

Arengukava eesmärgiks on anda Orissaare aleviku kaugkütte võrgupiirkonnale arengusuunad soojusmajanduse edasiseks arenguks järgneva kümne aasta jooksul.

Arengukava peab aitama omavalitsusel ja soojusettevõtjal planeerida ja teostada oma tegevust ning investeeringuid.

Orissaare aleviku kaugküttevõrk koos katlamajaga kuulub Orissaare Soojus OÜ-le, mis on 100% Orissaare vallale kuuluv ettevõte. Katlamaja käitab Kuressaare Soojus AS.

Kaugkütte võrgupiirkonda iseloomustavad järgmised näitajad:

·         katlamajade arv on 1

·         peamise kütteallikana kasutatakse hakkpuitu, varuküttena õli

·         kaugküttevõrgus on tarbijaid 21 - gümnaasium, lasteaed, vallavalitsuse hoone, perearstikeskus, noortekeskus, kultuurimaja, päästehoone, kaubanduskeskus ja hulk kortermaju

·         2015 aastal müüdud soojusenergia kogus oli 2753 MWh ning kütmiseks kasutatud hakkpuidu kogus oli 4260 m³.

·         Soojusvõrgu pikkus ca 2,2 km, millest pool on eelisoleeritud

Koostatud arengukava peab vastama Majandus- ja taristuministri 05.05.2015 määrusele nr 40 „Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused" § 10 „Nõuded soojusmajanduse arengukavale".

Soojusmajanduse arengukavas soovime saada konkreetseid ettepanekuid soojusenergia hinnatõusu pidurdamiseks, samuti ettepanekuid trasside rekonstrueerimiseks ja uute objektide liitumiseks kaugküttevõrguga ning hinnanguid nimetatud tegevuste läbi saavutatavat rahalise efekti kohta.

Nõuded pakkujale ja pakkumisele

Pakkuja peab omama kvalifikatsiooni, mis võimaldab tal pakkumises märgitud teenust täies mahus osutada. Pakkuja peab olema viimase kahe aasta jooksul koostanud vähemalt kolm sarnases mahus soojamajanduse arengukava ning esitab info nende tööde kohta (tellija nimetus, kontaktandmed, arengukava koostamise aeg).

Pakkumise esitamise tähtaeg on 10. juuni 2016 kell 9:00 ning pakkumine tuleb saata pakkuja poolt esindusõigust omava isiku poolt digitaalselt allkirjastatult aadressile osoojus@gmail.com. Arengukava tellija on Orissaare Vallavalitsus, mille esindajana tegutseb volituse alusel OÜ Orissaare Soojus.

Pakkumine peab sisaldama arengukava sisu lühikirjeldust, pakkumise lõppmaksumust ning arengukava koostamise ajakulu (nädala täpsusega). Pakkumine peab olema kehtiv kolm kuud alates selle esitamise hetkest.

 

Täiendavad küsimused esitada kirjalikult aadressile: osoojus@gmail.com

Lugupidamisega

 

Andrus Alas

OÜ Orissaare Soojus

juhataja

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR