6.02.17

Orissaare aleviku soojamajanduse arengukava 2016 -2026

Orissaare Vallavalitsuse 08.12.2016.a korraldusega nr 288 "Orissaare aleviku soojamajanduse arengukava avalikustamine" avalikustatakse Eneko IB OÜ poolt koostatud "Orissaare aleviku soojamanduse arengukava 2016-2026".

Arengukava koostamise aluseks on vallavolikogu 21.04.2016.a otsus nr 109 "Orissaare aleviku soojamajanduse arengukava koostamise algatamine ja volituste andmine Orissaare Soojus OÜ"

Avalik väljapanek toimub 9.12.2016 kuni 30.12.2016. Arengukavaga on võimalik tutvuda valla kodulehel ja Orissaare Vallavalitsuses tööpäeviti abivallavanema juures.

Kõik kellel on avaliku väljapaneku kestel tekkinud ettepanekuid arengukavale, palume need kirjalikult (ka e-postiga) esitada vallavalitsusele 30.detsembriks 2016.a.

Arengukava avalik arutelu toimub 05.01.2017 kell 16.00 volikogu saalis. Vallavalitsus korraldab avaliku arutelu avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks. 

Orisaare aleviku soojamajanduse arengukava 2016-2026

Avaliku arutelu protokoll

 

Toimetaja: ANNE SAAR
12.01.17

Orissaare soojamajandusest 

 

Orissaare Soojusel on täna 22 klienti, kellede hulgast ligi pool moodustavad kortermajad. Teise poole haridusasutused, ühiskondlikud hooned jne. Orissaare Soojuse peamiseks eesmärgiks on tagada oma klientide kvaliteetne ja optimaalse kuluga soojusenergiaga varustamine. Ettevõtte soov on olla Orissaare elanike vaikne saatja ehk ettevõte, mille tegevusele ei pea kliendid pidevalt kas hinna või teenuse kvaliteedi tõttu liiga palju mõtlema. Loodetavasti on nii siiani ka läinud. 

Edasi loe siit

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR
30.05.16

Orissaare aleviku kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus

Soojusenergia hind Orissaare alevikus on koos käibemaksuga 60,6 €/MWh

OÜ Orissaare Soojus nõukogu:

esimees Margus Pikkor - vallavalitsuse esindaja

liige Lilja Koppel - vallavalitsuse esindaja

liige Marili Niits - volikogu esindaja

liige Anne Kakko - volikogu esindaja

liige Reet Saulin - tarbijate esindaja

Toimetaja: ANNE SAAR