28.02.14

MTÜ Kavandi Kandi Selts

Registreeritud: 2003

Juhatuse liige: Krista Riik

Kontaktandmed: Kavandi küla, tel. 5210137 e-mail kristariik@hot.ee

Eesmärgid: kohaliku elukeskkonna säilimineja arendamine. Eelisarendatavad valdkonnad: heakord, infrastruktuur, seltsimaja, puhkemajandus.

Materiaalne baas: Kavandi seltsimaja

Seltsi kuuluvad külad: Kavandi, Võhma, Järveküla, Randküla, Rannaküla, Hindu ja Raugu. 2005.a. liitusid Suur- ja Väike-Pahila.

Toimetaja: MARGUS PIKKOR