22.05.17

 

Orissaare Vallavalitsuse 08.05.2017.a korraldusega nr 68 algatati Orissaare valla Orissaare aleviku Keskväljaku detailplaneering. Planeeringu ala suuruseks on 8 ha-t.

Planeeringu eesmärk: Orissaare aleviku keskuse haljastuse, kergliiklusteede ja parklate planeerimine. Valgustuse paigaldamine, staadioni rekonstrueerimise planeerimine ja Kuivastu mnt 28 hoonestuse planeerimine ja turu ala väljaarendamine. Ehitusõiguse määratlemine krunditel.

Detailplaneeringule ei algatatud keskkonnamõjude strateegilist hindamist, mille koostamise algataja ja kehtestaja ning koostamise korraldaja Orissaare Vallavalitsus (Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tel: 4545602, ovv@orissaare.ee ).

 

Kaardid, plaanid

1. Asendiplaan

2. Väljavõte üldplaneeringust

 

Menetlus

Algatamine - vallavalitsuse 08.05.2017 korraldus nr 68

Lähteülesande kinnitamine - vallavalitsuse 15.05.2017 korraldus nr 79; lähteülesanne

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR