28.08.17

 

Orissaare Vallavalitsuse 08.05.2017.a korraldusega nr 68 algatati Orissaare valla Orissaare aleviku Keskväljaku detailplaneering. Planeeringu ala suuruseks on 8 ha-t.

Planeeringu eesmärk: Orissaare aleviku keskuse haljastuse, kergliiklusteede ja parklate planeerimine. Valgustuse paigaldamine, staadioni rekonstrueerimise planeerimine ja Kuivastu mnt 28 hoonestuse planeerimine ja turu ala väljaarendamine. Ehitusõiguse määratlemine krunditel.

Planeeringu koostajaks on Hendrikson & Ko OÜ.

 

Seletuskiri (koostamisel)

 

Kaardid, plaanid

1. Asendiplaan

2. Väljavõte üldplaneeringust

3. Esimene eskiis

 

Menetlus

Algatamine - vallavalitsuse 08.05.2017 korraldus nr 68

Lähteülesande kinnitamine - vallavalitsuse 15.05.2017 korraldus nr 79; lähteülesanne

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR