16.02.16

Orissaare Vallavalitsuse avalikustab kohanime määramise korralduse eelnõu "Orissaare valla sadamatele kohanimede määramine".

Kohanime määrajaks Orissaare vallas on Orissaare Vallavolikogu poolt 30.09.2010 vastu võetud määruse nr 30 "Kohanime määramise kord Orissaare vallas" alusel vallavalitsus. Võttes aluseks kohanimeseaduse § 6 lg 8 alusel avalikustab kohanime määraja otsuse eelnõu 15 päeva enne otsuse vastuvõtmist.

Orissaare Vallavalitsuse korralduse eelnõu

Eelnõu lisad: 

Lisa 1 - Orissaare sadam, Uisusadam

Lisa 2 - Taaliku sadam

Lisa 3 - Rannaküla sadam

 

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR