24.10.17

Orissaare valla külad ja nende elanikud seisuga 01.01.2017.a

Jrk.nr Külad Mehi  Naisi  Kokku
1 Ariste 19 15 34
2 Arju 5 4 9
3 Haapsu 5 3 8
4 Hindu 8 8 16
5 Imavere 9 8 17
6 Jaani 13 8 21
7 Järveküla 4 5 9
8 Kalma 7 8 15
9 Kareda 8 8 16
10 Kavandi 14 7 21
11 Kuninguste 12 11 23
12 Kõinastu 1 0 1
13 Laheküla 15 12 27
14 Liigalaskma 20 12 32
15 Liiva 16 15 31
16 Maasi 21 14 35
17 Mehama 14 15 29
18 Mäeküla 26 20 46
19 Orinõmme 27 15 42
20 Orissaare alevik 381 476 857
21 Pulli 16 10 26
22 Põripõllu 17 8 25
23 Randküla 18 10 28
24 Rannaküla 3 4 7
25 Raugu 7 4 11
26 Saikla 13 18 31
27 Salu 12 13 25
28 Suur-Pahila 13 13 26
29 Suur-Rahula 36 34 70
30 Taaliku 14 5 19
31 Tagavere 72 63 132
32 Tumala 13 16 29
33 Võhma 8 4 12
34 Väike-Pahila 17 13 30
35 Väike-Rahula 21 18 39
36 Väljaküla 5 3 8
37 Ööriku 4 2 6
38 Orissaare vald 0 1 1
         
  Vald kokku 914 903 1817
         
         

 

Külavanemate nimekiri

Toimetaja: MARGUS PIKKOR