28.02.14

MTÜ Hea On Olla

Registreeritud: 2009 

Kontaktandmed: Orissaare Võidu 42; e-mail: Heaonolla@gmail.com

Kodulehtwww.heaonolla.ee

Eesmärk: Anda noortele ja kohalikele elanikele võimalus osaleda otsustusprotsessides ning anda teadmisi selle kohta, et igaühel meist on võimalus oma kodukoha heaks midagi reaalselt ära teha. See teadmine viiakse  inimesteni läbi traditisooniliste ja uuelaadsete ürituste korraldamise ja läbiviimise, läbi seminaride ja talgute

Toimetaja: MARGUS PIKKOR