24.03.14
 MTÜ Maasilinna Selts

 

Registreeritud: 19.03.2014 (registrikood: 80368352)

Juhatuse liikmed: Evi Männik, Irja Salm, Krista Riik, Ene Kööts – juhatuse esimees

Kontaktandmed: Orissaare Sadama 5    tel.53422388 (Ene )

                                                                          e-mail ene.koots@oris.edu.ee

 

Eesmärgid: Maasilinna kui ajaloo ja kultuuripärandi säilitamine ja arendamine, Maasilinna ajaloo uurimine, Maasilinna aktiivne turundamine, turismitoote kui tervikliku külastuselamuse arendamine.

Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi: kohaliku kultuurielu elavdamine, trükiste väljaandmine, ürituste korraldamine, koolituste korraldamine silmaringi avardamiseks, teadmiste täiendamiseks, koostööoskuste ja omaalgatuse arendamiseks, vahendite kaasamine erinevatest projektidest ja fondidest, ettevõtluse praktilise kogemuse võimaldamine

Seltsi kuuluvad: aktiivsed vallakodanikud

Toimetaja: MARGUS PIKKOR