26.04.17

24.aprill kell 11.00 - vallavalitsuse istung

               kell 16.00 - vallavanem Orissaare Spordihoone SA nõukogu koosolekul

25.aprill - sotsiaalnõunik TAI koolitusel „ Kliendist kodanikuks vaimse tervise valdkonnas" Tallinnas

25.aprill kell 15.00 - vanemraamatupidaja M.Kaasik hariduskomisjoni koosolekul Kuressaares

26. aprill - lastekaitse spetsialist Tervise Arengu Instituudi koolitusel  "Lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus" Pärnus

26.aprill kell 12.30 - vallavanem juhtkomisjoni koosolekul Kuressaares

              kell 15.00 - vallavanem ja ehitusnõunik osaleb koosolekul STÜ esindajatega

27.aprill kell 10.30 - vanemraamatupidaja M.Kaasik "Tööõiguse aktuaalsed teemad raamatupidajale" koolitus Kuressaare

             kell 13.00 - vallavanem Saarte Koostöökogu juhatuse koosolekul Kuressaares

28.aprill kell 10.30 - vallavanem Eesti Maaomavalituste volikogu istungil Tallinnas

             kell 15.00 - vallavolikogu istung

 

2.-3.mai - sotsiaalnõunik TAI koolitusel "Kliendist kodanikuks vaimse tervise valdkonnas".

Tallinnas

2.-3.mai - vallasekretär Tartus jaoskonnakomisjonide koolitusel

4.mai kell 10.00 - sekretär dokumendihalduse töörühma koosolekul Kuressaares

4.mai kell 13-15.00 - sotsiaalnõunik sots.komisjoni koosolekul Kuressaares

9.mai kell 10-16.00 - sotsiaalnõunik ja sotsiaalhooldaja supervisioonil Kuressaares

 

PUHKUSED:

25.aprill - ehitusnõunik Martin Käärid puhkusel

27.aprill - lastekaitse spetsialist Merilin Nöör puhkusel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: SIIRI REEK