29.03.17

27.märts kell 15.00 - vallavalitsuse istung

28.märts  kell 10.00 - volikogu saalis Maasi Jäätmehooldus OÜ nõukogu koosolek

28.märts  kell 12.45-16.30 - sotsiaalnõunik ja lastekaitse spetsialist Kuressaare Ametikoolis konverentsil " Vägivald minu lähedal"

28.märts  kell 15.00 - vallavanem osaleb Visit Saaremaa üldkoosolekul

28.märts - lastekaitsespetsialist noorsootöö kvaliteedihindamise koolitusel Kuressaares.

29.märts - sotsiaalnõunik SKA pilootprojekti „ Imelised aastad" kokkuvõtval seminaril Tallinnas

29.märts kell 15.30 - vallavalitsuse ja OG kohtumine koolis

30.03 kell 10.00 - lastekaitse spetsialist Lastekaitsepäeva koosolekul Laimjala rahvamajas

           kell 15.00 - vanemraamatupidaja M.Kaasik Kuressaares hariduskomisjoni koosolekul

           kell 16.00-17.20- vallasekretär Kuressaares külaelukomisjoni koosolekul

31.03 kell 13.00 - vallavanem V.Runthal, van.raamatupidaja L.Kakko ja sekretär S.Reek turismi-ja ettevõtluskomisjoni koosolekul Kuressaares

 

PUHKUSED:

30.-31.märts - ehitusnõunik Martin Käärid

31.märts - lastekaitse spetsialist M.Nöör

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: SIIRI REEK