1.07.15

Seletuskiri (08.06.2015)

 

Kaardid ja plaanid:

 

1. Asendiplaan

2. Põhijoonis

3. Situatsiooniskeem

4. Juurdepääs

5. Tugiplaan

 

 

Menetlus:

 

Algatamise otsus - Orissaare Vallavolikogu 21.11.2013.a otsus nr 16

Lähteseisukohtade kinnitamine - Orissaare Vallavalitsuse 27.11.2013.a korraldus nr 187lähteseisukohad

Vastuvõtmine - Orissaare Vallavalitsuse 3.märts 2015.a korraldus nr 36

Saare Maavalitsuse kiri 05.06.2015 nr 12-2/15-611-2  (järelvalve teostamine)

Kehtestamine - Orissaare Vallavolikogu 17.06.2015.a otsus nr 82

 

 

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR