30.03.17

Kuni 31.03.2013 kehtinud korruptsioonivastane seadus kohustas avalikustama ametiisikute eelmise aasta palgad asutuse koduleheküljel. Alates 01.04.2013 kehtiva korruptsioonivastase seaduse kohaselt puudub asutustel kohustus avalikustada ametiisikute eelmise aasta palgaandmeid, st palgaandmete avalikustamiseks ei ole seaduslikku alust. Küll aga on alates 01.04.2013 jõustunud avaliku teenistuse seaduse § 65 ja § 119 lõike 1 kohaselt kohustus avalikustada ametniku põhipalk kuni 2015. aastani ametiasutuse veebilehel.

 

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

 

 

Orissaare Vallavalitsuse ametnike palgaandmed 2013 aastal

Orissaare Vallavalitsuse ametnike 2013.a põhipalgad seisuga 01.04.2013

Orissaare Vallavalitsuse ametnike 2014.a põhipalgad seisuga 01.05.2014

 

Orissaare Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhendi kinnitamine

Kohalike omavalitsuse üksuse ametnike palgad seisuga 01.04.2015

 

 

 

Toimetaja: ANNE SAAR