5.02.15

Info erinevate projektide taotlemisvõimaluste kohta

Üks põhiline koht kust algaja projektikirjutaja saab jooksvat infot vaadata ilma et peaks jalgratast leiutama on siin: l http://www.projektid.ee/blog/,

1)     KIK - http://www.kik.ee/et
KIKi hetkel avatud võimalused on näha http://kik.ee/et/avatud-voorud-0

Kontaktisik Terje volke 627 43 24

2)     Eas : http://www.eas.ee/et/

Saaremaal www.sasak.ee ja kontaktisik Tiia Naagel (pane omale FB kontaktidesse sealt jookseb info kui midagi toimub )

3)     Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eestis

http://www.norden.ee/et/meist/toetused/

kontaktisikud : kultuur - Eha Vain tel 62731 05

Riigiametnikud -Madis kanarbik 50 46 570

Sotsiaalvaldkond – Merle Kuusk

4) Pria – www.pria.ee , vaata siia http://www.pria.ee/et/ parem ääres, avatud taotlusvoorud! sealt saab asjakohase info, kui jälgida.

5) SKK – www.skk.ee taotlusvoorud ilmselt alates sügisest.

6)aastaringselt avatud kultuurkapitalist  http://www.kulka.ee/

7) KÜSK -  http://www.kysk.ee/toetused info meil ka ikka sasakist või Mari-Liis Dolenko, e-kiri: Mariliis.Dolenko@kysk.ee,  tel: 6556423, 5212422


Hasartmängumaksu Nõukogule on võimalik igakuiselt esitada väikeprojektide taotlusi (taotletav summa kuni 6000 eurot) vastavalt valdkonnale kas Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi või Kultuuriministeeriumi kaudu. Suurprojektide taotlusi (taotletav summa üle 6000 euro) võetakse vastu kord aastas ajavahemikus 1. oktoober kuni 15. november.

Täpsem info ja valdkondade prioriteedid HMNi kodulehel.

Eesti Filmi Instituut

Eesti Filmi Instituut jagab toetusi nii filmide tootmiseks, levitamiseks kui filmialase hariduse edendamiseks ja filmiürituste korraldamiseks.

Taotlemise tingimuste ja tähtaegadega on võimalik tutvuda EFI kodulehel.

Eesti Rahvuskultuuri Fond

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab taotlusi vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse. Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.

Täpsem info ja taotlusvormid saadaval ERKFi kodulehel.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ehk MISA teostab tegevusi selle nimel, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ning osaleksid aktiivselt kodanikuühiskonnas ning et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalused säilitada oma emakeelt ja kultuuri. Sihtasutus algatab ja toetab Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte ja tegevusi ning koordineerib erinevate ressursside efektiivset kasutamist selles valdkonnas.

Programmide, tähtaegade ja taotlusvormide kohta saab infot MISA kodulehel.

Loov Euroopa

Loov Euroopa on Euroopa Liidu uus raamprogramm eelarveperioodiks 2014-2020, mille eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist. Eestis jagavad programmi kohta infot Loov Eesti ja Eesti Filmi Insituut.

Rohkem infot ja vajalikud kontaktid saadaval Loov Euroopa kodulehel.

Samuti on võimalik eri riikide saatkondade ja kultuurikeskustega (Prantsuse Instituut, Goethe Instituut) teha koostööd, et viia läbi kultuuriprogramme või kutsuda esinejaid välisriikidest.

Haridusega seonduvad eriprojektid on juba eraldi ära näidatud http://www.oris.edu.ee/

 

 

 

Toimetaja: ANNE SAAR