28.02.14

 

 

MTÜ Tagavere Optimistid

Registreeritud: 08.12.2005          

Juhtaja: Astrid Vaba

Kontaktandmed: Tagavere küla, tel. 56 494 060, e-mail tagavere@hot.ee; koduleht optimistid.onepagefr ee.com

Eesmärgid:Tagavere piirkonna elanike sotsiaalsete ja kultuuriliste huvide esindamine ning info vahetamine suhtluses riigi- ja omavalitsusorganitega. Tagavere piirkonna jätkusuutliku arengu taotlemine. Keskkonnasäästliku turismi edendamine külas.Koostöö arendamine teiste seltside, ühingute ja asutustega.

Materiaalne baas: Tagavere koolimaja.

Seltsi kuuluvad külad: Arju, Imavere,Kareda, Kuninguste, Salu, Tagavere, Väljaküla.

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR