30.06.17

Orissaare valla rannaala osaüldplaneering

 

Rannaala osaüldplaneering on kehtestatud Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005.a. otsusega nr 141.

Osaüldplaneeringut on muudetud järgmiste volikogu otsustega:

24.01.2013 otsus nr 155 

15.02.2013 otsus nr 165

 

Osaüldplaneeringu materjalid

 

Seletuskiri

Kaart

Toimetaja: MARGUS PIKKOR
30.06.17

Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneering

 

Orissaare aleviku ja Orissaare valla sisemaa üldplaneering kehtestati Orissaare Vallavolikogu 21.12.2009.a otsusega nr 13

 

Üldplaneeringu materjalid:

 

Seletuskiri

 

Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringu aastani 2017 keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

 

Kaardid:

 

Kaart (Lisa 2)

Orissaare alevik (väljavõte üldplaneeringu kaardist)

 

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR