18.10.17

 

Orissaare Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi ehitusnõuniku ametikoha täitmiseks


Tööülesanded:

-       korraldab valla keskkonna- ja ehitusalaseid küsimusi;

-       vallavalitsuse poolt läbiviidavate riigihangete ettevalmistamine ja läbiviimine;

-       korraldab rahastamistaotluste koostamist ja realiseerimist;

-       korraldab jäätmeseaduse ja sellest tulenevates õigusaktides ettenähtud kohalike omavalitsuste ülesannete täitmist Orissaare vallas.

Täpsem tööülesannete loetelu ametijuhendis  www.orissaare.ee/ametnikud5

https://www.orissaare.ee/ametnikud5

Kandidaadilt eeldame:

·       erialast kõrgharidust või 2-aastast töökogemust antud erialal

·       vastavust avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;

·       eesti keele valdamist nii kõnes kui kirjas;

·       valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmist;

·       head koostöö – ja suhtlemisoskust, kohusetunnet,  otsustus- ja vastutusvõimet, pingetaluvust;

·       head arvutikasutamise oskust;

·       B-kategooria juhiloa olemasolu

    Omalt poolt pakume:

  • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
  • võimalust  saada tööülesannete täimiseks vajalikku täiendkoolitust
  • puhkust 35 kalendripäeva.
  • sõbralikku kollektiivi

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

- avaldus

-  CV;

- diplomi koopia haridustaseme kohta;

- motivatsioonikiri.

-kandidaadi soovil muu dokumendid

Tööle asumise aeg: 13.november 2017

Kandideerijal palume saata nõutud dokumendid  märgusõnaga „Konkurss" aadressile Orissaare Vallavalitsus, Kuivastu mnt 33, 94601 Orissaare või ovv@orissaare.ee

 2.novembriks 2017.a kell 15.00

 

 

Toimetaja: SIIRI REEK