18.10.17

Detailplaneering

Orissaare Vallavalitsuse 11.10.2017 korraldusega nr 183  võttis vastu Väikese väina 110 kV kaabelliini detailplaneeringu. Planeeringu ala suurus 6,7 ha.

Planeeringu eesmärk on Lääne-Eesti saarte elektrivarustuse töökindlustuse tagamiseks Väikese väina tammil oleva 110 kV õhuliinile dubleeriva kaabelliini rajamine Muhu ja Saaremaa vahele.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 30.10.2017 kuni 13.10.2017 Orissaare Vallavalitsuse ruumides (abivallavanema kabinet) Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.30. Planeeringu materjalid avalikustatud valla kodulehel https://www.orissaare.ee/vaikese-vaina-110-kv-kaabelliin

 

Plaanid ja kaardid:

1. Asendiplaan

2. Asukoha skeem

3. Põhijoonis Orissaare

4. Põhijoonis Muhu

5. Tugiplaan

 

 Seletuskiri

 

Menetlus:

1. Algatamine - vallavalitsuse 01.03.2016.a  korraldus nr 38

2. Lähteülesande kinnitamine - vallavalitsuse 01.06.2016.a korraldus nr 102 lähteülesanne

3. Vastu võtmine - vallavalitsuse 11.10.2017 korraldus nr 183

Toimetaja: MARGUS PIKKOR