9.10.15

 

Leppävirta vallaga 
Soomes on meil head kultuurialased suhted alates 1991. aastast. Meie noortel on olnud suurepärane võimalus õppida Leppävirra Ametikoolis. Kuna järgnevatel aastatel kontaktid ja kohtumised aina tihenesid sõlmiti ametlikud sõprussidemed kahe valla vahel 8. juunil 1996. a., mis näeb ette koostöö arendamist oma võimaluste piires. 
Kontaktandmed: 
 e-mail ja telefon 017 570 911. 
Interneti kodulehekülg


 

Mellerudi vald 
Rootsis sõlmis Orissaare vallaga sõpruslepingu 11. novembril 1995. a. Sellega avaldati tahet arendada koostööd majanduslike võimaluste piires. Esialgu nähti ette koostöö järgmistes valdkondades: omavalitsus, kommunaaltehnika, energeetika, arvutustehnika, puhastusseadmed, keskkonnakaitse, haridus, sotsiaalhooldus, kultuur ja vaba aeg. Edaspidi on kavas koostöö ka majanduse ja turismi alal ning valdade elanikevaheline tihe suhtlemine. Seepärast on oluline soodustada ühingute, organisatsioonide jms. vahelist koostööd.
Seni on suurimaks koostööprojektiks olnud Orissaare alevi puhastusseadmete rekonstrueerimistööde toetamine. 
Kontaktandmed: 
 e-mail ja telefon +46(0) 530 18000. 
Interneti kodulehekülg


  
 

Gibuli vallaga 
Lätis sõlmiti sõprusleping 11. augustil 2000. a. Selle raames nähti ette arendada koostööd ja luua kontakte järgmistes valdkondades: rahvusvahelised suhted, kommunaalmajandus, energeetika, infotehnoloogia, loodushoid, sotsiaalhoolekanne, kultuur, turism, sport, majandus ja koostöö omavalitsuse ja teiste organisatsioonidega. Nähakse ette ka mõlema valla elanike sõpruse ja mõistmise soodustamist. 

 

 

Lejre vallaga

15.06.2006 aastal sõlmiti sõprusleping Taanis asuva Bramsnaesi vallaga. Õige varsti pärast sõpruslepingu allkirjastamist toimus Taanis valdade ühinemine, mille tulemusena sai meie sõprusvallaks Lejre vald.

 

 

 

Toimetaja: ANNE SAAR